KnockDoor ต้องขอขอบคุณ สวทช.

ปัจจุบัน KnockDoor เองได้เดินทางเข้าสู่ปีที่3 แล้ว ในการยืนหยัดเป็น Matchinh platform เพื่อให้บริการหาแม่บ้านทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของคนเมือง และปัจจุบัน ได้ขยายไลน์การให้บริการอื่นๆเพิ่มเข้ามาบน Platform อาทิ รีดผ้า ล้างแอร์ นวด

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

ข้ามไปยังทูลบาร์